Kadınların iyi işlere erişiminde bu kadar büyük sorunlar yaşanırken ve Türkiye'de kadın istihdamı dünya ülkelerinin yarısı kadar bile gerçekleşmezken kısıtlı sayıda kadına yardım edilmesini getiren bu projenin bir istihdam projesi olarak sunulması kabul edilemez. "Büyükanneye maaş projesi" ne kadına maaş veriyor, ne de kadınların istihdamında fark yaratacak sosyal hak anlamında ayakları yere basan bir proje değildir. ...
Bu yazı Türkiye'de ev işçisi kadınların sosyal politika açısından müphem durumunu tartışmaktadır. ...
Sendikaların erkek yapıları, kadın işçileri örgütleme ufkunun önünde engel oluşturuyor. Ama sendikaların kendilerini sorgulamaları gereken alan bununla da sınırlı değil. Neoliberal sistem karşısında kendilerini yenileyemediler, parçalanan sınıf yapısına hitap edemediler, sendikal demokrasiyi işletemediler ve eril yapılarını da terk etmediler. ...
İmece Ev İşçileri Sendikası'nın torba yasa tasarısında ev işçilerinin sigortalanmasına ilişkin düzenlemelere dair açıklamasıdır. ...
1. Sayfa gösteriliyor. Toplam Sayfa: 4
1 | 2 | 3 | 4   
Sayfa: