İşi Yokuşa Sürme! Ev işçileri kolay sigortalanma ve 'işçilikten doğan bütün haklarını istiyor! / 22 Temmuz 2014 Salı / 12.30
İşi Yokuşa Sürme!

Ev işçileri kolay sigortalanma ve 'işçilikten doğan bütün haklarını istiyor!

 

Torba Kanun Tasarısında ev işçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin düzenlemeler "gündelikçilere emeklilik müjdesi" şeklinde medyaya servis ediliyor. Ancak komisyondan geçen bu tasarı ev işçilerinin sendikalarının görüşleri ve taleplerine başvurulmadan hazırlanmıştır. Bizler hala resmi kanallardan bu yasa tasarısının içeriğine ulaşabilmiş değiliz. Ev işçilerinin kolay sigorta talebi karşılanıyormuş gibi sunulan yasa tasarısı ev işçilerinin sorunlarını çözme konusunda  inandırıcılıktan uzaktır.Tasarının göz boyamak için oluşturulan cilasını biraz kazıdığımızda ise ev işçilerine yönelik ayrımcılıkla ve hak gasplarıyla karşılaşıyoruz. Ev işçilerine köleliği reva gören bu tasarı başka işçilerle eşit haklara sahip olması gereken ev işçilerine açık bir şekilde ayrımcılık uygulamakta, 10 günden az çalışan ev işçilerini işçi saymamaktadır. Bakanlık ev işçilerinin taleplerini dikkate almamış, yakıcı sorunları  görmezden gelmiştir. Torba yasada maddelerin basına yansıyan şekilde geçmesi ev işçilerin işçilere tanınan tüm haklardan yararlanma, güvenceli-güvenli iş ortamı sağlanması, mesleki standartların belirlenmesi ve kolay sigortalılık hakkının tanınması sorunlarının hiçbirini çözmemektedir. Tasarı, başta gündelikçi ev işçileri olmak üzere ev işçilerine işçilikten doğan haklarını vermemektedir. Bu haliyle ev işçilerinin hukuki statüsüne hiçbir yenilik getirmediği gibi, büyük hak kayıplarına yol açacak, durumumuzu olduğundan daha da geriletecek düzenlemeler içermektedir.

 

Yasa tasarısında yer alan 10 günden az çalışan – 10 günden fazla çalışan ayrımından vazgeçilmelidir. Sigorta hakkımız çalıştığımız gün sayısına bakılmaksızın güvence altına alınmalıdır. Ev hizmetlerinde çalışanların işçi oldukları kabul edilmelidir. Sağlık hakkı ve emeklilik hakkı tüm işçilerle birlikte ev işçilerinin de hakkıdır ve ev işçileri bu haklardan mahrum bırakılamaz; ev işçilerine dayatılan isteğe bağlı sigortalılık uygulamasından vazgeçilmelidir. Tasarı yasalaşırsa ev işçilerinin karşı karşıya kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılacaktır; bu ev işçilerini toz bezi gibi kullanıp işe yaramaz hale geldiğinde kenara atmak demektir. Ev işçilerine güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı sağlanması yasalarla güvence altına alınmalıdır. 10-15 yıldan bu yana sigortasız çalışan ev işçilerinin hakları gözetilmeli; geçmiş çalışma sürelerimiz görmezlikten gelinmemeli, üstü örtülmemelidir. Yasal eksikliklerin bedeli ev işçilerine ödetilmemelidir. Ev işçilerinin sigortalanması sorunu hiçbir kritere bağlı olmaksızın bizzat devlet teşviki ile yapılmak zorundadır. En az 5 yıl süreyle sigorta primleri genel bütçeden karşılanmalı ve ev işçileri tüm sigorta kolları kapsamında sigortalı sayılmalıdır.

 

Bu yasa ev işçilerine kölelik düzenlemesidir. Tüm ev işçilerini ve kadınları bizlere köleliği reva gören bu yasa tasarısına karşı taleplerimizi seslendirmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

 

BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 22 Temmuz 2014
Saat: 12.30
Yer: ÇSGB Bölge Müdürlüğü

Adres: Kabataş Fındıklı Parkı Karşısı