Konferans: Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş: Türkiye'de Ev İşçiliği, Talepler, Koşullar / 23 Şubat 2014 / 10:30
"Türkiye'de ilk kez ev işçileri bir konferans düzenliyor.
İmece Ev İşçileri Sendikası olarak ev işçilerinin hakları için mücadele yürütmekteyiz. Bugün Türkiye'de yaklaşık bir milyon ev işçisinin olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşın ev işçileri şimdiye dek  neredeyse yok sayılmıştır. Hâlihazırda ev hizmetlerinde çalışanların tamamına yakını kayıtsız, güvencesiz çalışmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu ev hizmetlerinde çalışanları kapsam dışında bırakarak ev işçilerini işçi haklarından yoksun bırakmaktadır. Buna ek olarak uygulamadaki zorluklar nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigorta Yasası da ev işçileri için pratiğe geçirilememektedir. Bunun sonucunda sigortalanma işlemleri fiilen uygulanamaz olduğu için ev işçileri sigortasız çalışmaya mahkum edilmektedir. Ev işçilerinin yaşadığı temel sorun alanlarından bir diğerini de iş sağlığı ve güvenliği konusu oluşturmaktadır.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda da ev hizmetleri kapsam dışında tutulmuştur. Ev işçileri camdan düşerek iş cinayetlerinde yaşamını yitirmekte,  menüsküs, fıtık, lif kopması, cilt hastalıkları gibi meslek hastalıklarına yakalanmakta,  ağır çalışma ve kötü barınma koşullarında, taciz, mobbing,  gibi pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak ev hizmetlerinde çalışanların karşı karşıya olduğu bütün bu riskler devlet tarafından göz ardı edilmektedir.
Biz İmece Ev İşçileri Sendikası olarak ev işçilerinin  yaşadıkları tüm bu sorunları, çalışma koşullarını, talepleri ve çözüm yollarını tartışacağımız "Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş: Türkiye'de Ev İşçiliği, Talepler, Koşullar" başlıklı
bir konferans düzenliyoruz. Konferansımız herkesin katılımına açıktır."
"Ev işi iş, ev işçisi işçidir"
"Ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi ILOC189* imzalansın!"
"Ev işçileri iş yasasına alınsın!"
"Ev işçileri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına alınsın!"