Ev işçileri, özellikle de göçmen ev işçileri, bugün İrlanda'nın en savunmasız çalışanları arasındadırlar. Bu kabul edilemez duruma, çeşitli etmenlerin bir bileşimi neden olmaktadır; bazı işe alım ajanslarının istismarcı uygulamaları, işverenlerin kendi sorumluluklarının bilincinde olmaması, kötü işveren uygulamaları, izolasyon ve bilgisizlik. ICTU olarak bu sorunlara çözüm getirmeye çalışıyoruz. Ev işçilerini hakları konusunda bilgilendiriyoruz, onları sendikada örgütlenmeye ve koşullarının iyileştirilmesi için düzenlenen kampanyalara katılmaya teşvik ediyoruz....
Uluslararası insan hakları standartları üreme hakkını yaşam, sağlık, özel hayatın gizliliği ve ayrımcılığa karşı haklar bağlamında ele alır. Türkiye de bu uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanmış olan uluslararası sözleşmeleri onaylamış bir ülkedir. Bunların başında gelen Birleşmiş milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), kürtajı bir suç olarak gösteren yasalara karşı çıkmaktadır....
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda ve daha sonra özel bir hastanenin açılışında kürtaj ve sezaryen hakkındaki görüşlerini açıkladı. Kürtajı bir cinayet, sezaryeni de bir nüfus dengeleme ve engelleme projesi olarak tanımlayan Erdoğan'ın görüşleri, ülke çapında büyük bir tartışma yarattı. İşte bu sebeple iktidarın kürtaj ve sezaryen üzerine söylediği sözleri daha derinlemesine inceledik. Bunun için yazılı basında çıkmış 100'den fazla haberi söylem analizi yöntemiyle taradık....
Güvencesiz ve esnek çalışmanın alabildiğine yaygınlaştığı, işçilerin mevcut haklarının parmaklarının arasından kayıp gittiğini izlediği şu günlerde; ev işçileri, "bizim zamanımız geldi" diyor. Haziran ayında imzalanan "ev işçilerine insanca iş sözleşmesi, C189'a göre, ev işçileri işçidir ve işçilerin sahip olduğu temel haklara ev işçileri de sahiptir. Geriye ülkelerin bu sözleşmeyi imzalayarak gereğini yapması kalıyor....
3. Sayfa gösteriliyor. Toplam Sayfa: 4
   1 | 2 | 3 | 4   
Sayfa: