Paylaş
1 Mayıs'ta Alanlardaydık!
Ev işçileri yasal meşru hakları için 1 Mayıs'ta seslerini yükselttiler. 1Mayıs'ta alanlara çıktılar. Ekonomik krizin, işsizliğin ve pahalılığın etkilerinin arttığı, 
emeğe dönük hakların törpülenmek istendiği günlerde İmece Ev İşçileri Sendikası da 
ev işçilerinin talepleriyle alanlardaydı. 
"Emeklilik sigorta bizim de hakkımız" sloganının öne çıktığı 
bu 1 Mayıs'ta buluşan ev işçileri İstanbul ve Antalya' da düzenlenen mitinglere katıldı.