Paylaş
Tekzip
Sivil Sayfalar için verdiğimiz özel röportajda sendikamız resmi kuruluş tarihi hatalı olarak, sehven 2011 olarak bildirilmiştir. Güvencesiz ve kayıtsız çalışan ev işçilerinin yasalardan doğan haklarına kavuşması ve örgütlenmelerine yönelik çalışmalarımız daha eskiye dayanmakta olup, İmece Ev İşçileri Sendikamızın resmi kuruluş tarihi ise 19 Aralık 2013'tür.