Paylaş
Rukiye Şimşek Davasında Mücadelemiz Sonucu Önemli Gelişme!

EV İŞVERENİNİN KUSURU NİHAYET TESPİT EDİLDİ

13 Kasım 2013 de Bostancı'da çalıştığı evin camlarını silerken 4. Kattan düşerek yaşamını yitiren Rukiye Şimşek davasında işverenin kusuru nihayet tespit edildi.

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinde yürüyen davada alınan 1. Raporda sanık tali kusurlu sayılmış, adeta ev işçisi Rukiye Şimşek'in kendisini camdan atmışçasına somut durumlarına aksine rapor düzenlenmişti. Bu rapor üzerine ailenin avukatları itirazlarını yapmış ve İmece Ev İşçileri Sendikası'na üye ev işçileri duruşmada hazır bulunarak rapora itirazlarını dile getirmişlerdi. Bunun üzerine 3 kişilik ve aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu bilirkişi heyetine gönderilen dosyaya sunulan raporda sanık Merve Gürler'in kusuru asli kusur olarak tespit edilmiştir.

Raporda; "Ev işinde temizlikçi çalıştırmış olan Merve Gürler her ne kadar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun ve 4857 sayılı iş kanunun çerçevesinde işveren konumunda bulunmasa da bu durum Merve Gürler'in bahse konu temizlik işinin sahibi ve dolayısıyla işveren konumunda bulunduğu (5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu madde 6/C ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu 393) gerçeğini değiştirmemektedir. Temizlik işinin sahibi Merve Gürler dış cephede yapılan cam temizliği işini yasaklamalı, bu işin yapılmasını zorunlu görmesi durumunda ise müteveffanın kendisini bağlayacağı sağlam bir yer ile bir emniyet kemeri veya hiç olmazsa uygun bir bağlama ipi temin etmeliydi. Nitekim olayın meydana gelişinde de açığa çıktığı üzere Merve Gürler ne dış cephe cam silme işini yasaklamış, ne de bu yönde bir önlem almıştır. (6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 417) Bu haliyle, olayın meydana gelmesinde Merve Gürler'in kusuru bulunmaktadır." denilerek sanığın üstünün örtülmeye çalışıldığı kusuru tespit edilmiştir.

Mahkeme karar verilmek üzere 19.10.2017 günü saat 09.10'a ertelendi.